Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Number of replies: 14
Vui lòng nhấn vào "Trả lời" góc phải để báo cáo lỗi. Cám ơn các bạn
In reply to First post

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Hoàng Linh -
In reply to Hoàng Linh

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
câu 53 của bộ 1 đề hsk2 bị sai đáp án
In reply to Thành Lê

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
bộ đề 3 của hsk2 có 3c bị lỗi:
c28 phần nghe hỏi điện thoại ở đâu? nhưng đáp án ko lq là bị bệnh rồi??
c35 đáp án đúng nhưng lời giải sai
c51 đáp án sai
In reply to First post

Trả lời: Hướng dẫn Học và Ôn tập

Bởi Tường Vân Nguyễn -
Tôi thi thử hskk sơ cấp, lần đầu tôi vừa nói vừa nhập thì 17p kh đủ thời gian, lần 2 tôi chỉ nói không nhập thì những câu tôi nói đúng tất cả đều đánh sai và đánh đỏ ô nhập chữ Hán. Thế 17p làm sao tôi vừa nhập vừa ghi mấy chục câu đây, nhưng rõ ràng phía trên đã để KHÔNG BẮT BUỘC NHẬP vào ô chữ Hán cơ mà?