Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Number of replies: 22
Vui lòng nhấn vào "Trả lời" góc phải để báo cáo lỗi. Cám ơn các bạn
In reply to First post

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Hoàng Linh -
In reply to Hoàng Linh

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
câu 53 của bộ 1 đề hsk2 bị sai đáp án
In reply to Thành Lê

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
bộ đề 3 của hsk2 có 3c bị lỗi:
c28 phần nghe hỏi điện thoại ở đâu? nhưng đáp án ko lq là bị bệnh rồi??
c35 đáp án đúng nhưng lời giải sai
c51 đáp án sai
In reply to First post

Trả lời: Hướng dẫn Học và Ôn tập

Bởi Tường Vân Nguyễn -
Tôi thi thử hskk sơ cấp, lần đầu tôi vừa nói vừa nhập thì 17p kh đủ thời gian, lần 2 tôi chỉ nói không nhập thì những câu tôi nói đúng tất cả đều đánh sai và đánh đỏ ô nhập chữ Hán. Thế 17p làm sao tôi vừa nhập vừa ghi mấy chục câu đây, nhưng rõ ràng phía trên đã để KHÔNG BẮT BUỘC NHẬP vào ô chữ Hán cơ mà?
In reply to First post

Trả lời: Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi lks Hanayu -
Chào bạn, mình thi thử phần HSKK sơ cấp, trong nội dung ghi không yêu cầu nhập Hán tự, và khi ghi âm câu trả lời hiện thị đáp án là đúng và chuyển qua câu mới. Nhưng khi nộp bài thì lại hiển thị kết quả là 0/27. Vậy phần nhập Hán tự là như nào và làm sao để kết thúc bài thi được máy ghi nhận câu trả lời của mình. Cảm ơn bạn!
In reply to First post

Trả lời: Báo cáo đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Huỳnh Hữu Tuyến Phan -
Đề thi thử HSK 1- Bộ đề 19- Phần nghe 3- Câu số 14 (Đoạn nghe từ 4p27s)
Đoạn nghe đọc là:
A: 茶很好喝谢谢.
B: 不客气
=> Chọn A là đúng
Đáp án lại là:
A: 喂,你好,飞机上不能打电话.
B: 对不起.
=> Chọn E là sai