Kỳ thi năng lực Hán Ngữ, viết tắt là HSK, là một bài thi tiêu chuẩn duy nhất đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài mà không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài (Wikipedia)
Đề thi thử HSK
Đề thi thử YCT
  • Enrolled students: 342
Đề thi thử BCT
  • Enrolled students: 91
Đề thi thử HSKK
  • Enrolled students: 788