Kỳ thi năng lực Hán Ngữ, viết tắt là HSK, là một bài thi tiêu chuẩn duy nhất đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài mà không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài (Wikipedia)
Đề thi thử HSK
Đề thi thử YCT
  • Enrolled students: 13675
  • Enrolled students: 13675
Đề thi thử BCT
  • Enrolled students: 808
Đề thi thử HSKK
  • Enrolled students: 16827