Link tải bộ gõ, viết tiếng Trung trên điện thoại di động

Google Pinyin Input

Android: Tải về

IOS: Tải về

⇒ Quay lại trang chủ tải file Google Pinyin
搜狗输入法 Sogou Pinyin

Android: Tải về

IOS: Tải về