Bạn đang cần bộ gõ Vietnamese keyboard Set trên Mac OSX? Hãy tải link dưới đây và xem hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng phần mềm gõ chữ Hán Nôm trên Mac OSX

Tải Vietnamese Keyboard Set trên Mac OS X

→Vietnamese-2.1.dmg (913 KB, Universal Binary)

Sửa lần cuối: Thứ Ba, 18 tháng 1 2022, 6:59 AM