1. Link tải về Font chữ Hán Nôm tại đây

Các font trong file này: Font HanNom.zip

2. Link tải font chữ Hán đẹp nhất tại đây

Các font trong file này: font-ChanNguyen.rar, Font-Han-dep.rar, font-Chinese.rar

3.  Link Download 14 bộ font chữ tiếng Trung Quốc full tại đây

Các font có trong file tải về

1. FZShuti font(7.22 MB)

 2. FZYaoti font(3.09 MB) 

3. LiSu font(8.88 MB) 

4. YouYuan font(6.47 MB) 

5. STCaiYun font(5.41 MB) 

6. STFangSong font(10.8 MB)

 7. STHupo font(3.54 MB) 

8. STKaitifont(12.1 MB) 

9. STLiti(3.92 MB) 

10. STSong(11.1 MB) 

11. STXihei(9.31 MB) 

12. STXingkai(3.83 MB) 

13. STXinwei(3.86 MB) 

14. STZhongsong(11.5 MB)

 15. Simsun font ( 6mb)

4. Link tải về Font chữ Thư pháp đẹp tại đây

Số font trong file này: 55

⇒ Quay lại trang chủ tải Font chữ tiếng Trung