Kỳ thi HSK đối với mỗi một người học tiếng Trung mà nói vô cùng quan trọng. Vì để các thí sinh đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi HSK đã có rất nhiều sách được xuất bản nhằm giúp các thí sinh luyện tập trước kỳ thi.

Hôm này Chinese Test Online xin giới thiệu một bộ giáo trình luyện tập thi HSK đó chính là bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn. Nội dung của bộ giáo trình này được xem là rất sát với  nội dung đề thi, từ vựng phong phú.

Link tải file sách và file nghe giáo trình HSK tiêu chuẩn:

Giáo trình HSK chuẩn 1

Giáo trình HSK chuẩn 2

Giáo trình HSK chuẩn 3

Giáo trình HSK chuẩn 4

1. Quyển thượng

2. Quyển hạ

Giáo trình HSK chuẩn 5

1. Quyển thượng

2. Quyển hạ

Giáo trình HSK chuẩn 6

1. Quyển thượng

2. Quyển hạ

Giới thiệu về Bộ Giáo Trình HSK tiêu chuẩn

Bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn là bộ giáo trình do nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh xuất bản. Bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn được chia làm 6 tập tương ứng với 6 cấp HSK. Mỗi tập đều bao gồm sách giáo trình, sách bài tập và file nghe.

Nội dung bộ giáo trình phong phú với nhiều chủ đề khác nhau. Bộ giáo trình còn giúp các bạn học tiếp cận, làm quen với cấu trúc đề thi HSK của từng cấp, cùng với chỉ ra cách làm các phần thi đặc trưng theo từng cấp. Giới thiệu khái quát từng tập trong Bộ Giáo Trình HSK tiêu chuẩn
Giáo trình HSK tiêu chuẩn

Giáo trình HSK1 tiêu chuẩn gồm có 1 quyển giáo trình, 1 quyển bài tập, 1 file nghe. lượng từ vựng khoảng 150 từ. Khoảng 30-34 giờ học. Tương đương với trình độ HSK1
   
Giáo trình HSK2 tiêu chuẩn gồm có 1 quyển giáo trình, quyển bài tập, 1 file nghe. lượng từ vựng khoảng 300 từ. Khoảng 30-36 giờ học. Tương đương với trình độ HSK2
   
Giáo trình HSK3 tiêu chuẩn gồm có 1 quyển giáo trình, quyển bài tập, 1 file nghe. lượng từ vựng khoảng 600 từ. Khoảng 35-40 giờ học. Tương đương với trình độ HSK3


Giáo trình HSK4 tiêu chuẩn gồm có 2 quyển giáo trình ( thượng/ hạ), 2 quyển bài tập ( thượng/ hạ) cùng với 2 file nghe đính kèm theo 2 quyển thượng và hạ. Lượng từ vựng khoảng 1200 từ. Khoảng 75-80 giờ học. Tương đương với trình độ HSK4

   

Giáo trình HSK5 tiêu chuẩn gồm có 2 quyển giáo trình ( thượng/ hạ), 2 quyển bài tập ( thượng/ hạ) cùng với 2 file nghe đính kèm theo 2 quyển thượng và hạ. Lượng từ vựng khoảng 2500 từ. Khoảng 170-180 giờ học. Tương đương với trình độ
 HSK5
   
Giáo trình HSK6 tiêu chuẩn gồm có 2 quyển giáo trình ( thượng/ hạ), 2 quyển bài tập ( thượng/ hạ) cùng với 2 file nghe đính kèm theo 2 quyển thượng và hạ. Lượng từ vựng hơn 5000 từ. Khoảng 170-180 giờ học. Tương đương với trình độ HSK6

Mục đích hướng tới của bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn

Với nội dung bám sát đề thi HSK, bộ giáo chình HSK tiêu chuẩn được xuất bản nhằm giúp các bạn học tiếp xúc, làm quen, tiếp cận, tích lũy từ vựng HSK, nắm chắc ngữ pháp đạt được thành tích tốt nhất trong các kỳ thi HSK. Trên đây là nội dung và file tải sách giáo trình, bài tập đầy đủ của bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn. Chúc các bạn lựa chọn đúng giáo trình mình cần và đạt thành tích cao trong các kỳ thi .