Các gói nâng cấp khóa học và đề thi thử

产品购买

ĐỀ THI THỬ HSK
Trọn bộ đề thi thử HSK từ 1 - 6
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

  • Mở hạn chế toàn bộ đề thi thử và ôn tập từ 1 - 6.
  • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  • Mở khoá đáp án giải thích chi tiết cho từng câu hỏi.
  • Kiểm tra trình độ HSK bằng AI
  • Số lần chấm bài viết: Không giới hạn
  • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
ĐỀ THI THỬ HSKK - BCT - YCT
Trọn bộ đề thi thử Hskk- Bct -Yct
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

  • Mở hạn chế toàn bộ đề thi và ôn tập Hskk- Bct -Yct.
  • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  • Mở khoá đáp án giải thích chi tiết cho từng câu hỏi.
  • Kiểm tra trình độ Hskk - Bct - Yct bằng AI 
  • Số lần chấm bài viết: Không giới hạn.
  • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
LỚP TRỰC TUYẾN
Học Online trực tiếp với giáo viên
5.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

2.500.000 VND

ĐẶT MUA

  • Học thử Miễn phí
  • Tùy chọn giáo viên học
  • Kiểm tra trình độ tiếng Trung miễn phí
  • Tùy chọn thời gian học (khóa học 1/1)
  • Tùy chọn các gói học
  • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
VIDEO HỌC ONLINE
Trọn bộ Hán ngữ - 301 - Boya
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

  • Mở hạn chế toàn bộ các bài giảng Hán ngữ, Boya, 301.
  • Thời gian sử dụng: Không hạn chế
  • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
  • Cung cấp tài liệu học miễn phí