ĐỀ THI THỬ HSK
Trọn bộ đề thi thử HSK từ 1 - 6
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

 • Mở hạn chế toàn bộ đề thi thử và ôn tập từ 1 - 6.
 • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
 • Mở khoá đáp án giải thích chi tiết cho từng câu hỏi.
 • Kiểm tra trình độ HSK bằng AI
 • Số lần chấm bài viết: Không giới hạn
 • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
ĐỀ THI THỬ HSKK - BCT - YCT
Trọn bộ đề thi thử Hskk- Bct -Yct
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

 • Mở hạn chế toàn bộ đề thi và ôn tập Hskk- Bct -Yct.
 • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
 • Mở khoá đáp án giải thích chi tiết cho từng câu hỏi.
 • Kiểm tra trình độ Hskk - Bct - Yct bằng AI 
 • Số lần chấm bài viết: Không giới hạn.
 • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
LỚP TRỰC TUYẾN
Học Online trực tiếp với giáo viên
5.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

2.500.000 VND

ĐẶT MUA

 • Học thử Miễn phí
 • Tùy chọn giáo viên học
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung miễn phí
 • Tùy chọn thời gian học (khóa học 1/1)
 • Tùy chọn các gói học
 • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
VIDEO HỌC ONLINE
Trọn bộ Hán ngữ - 301 - Boya
1.000.000 VNĐ TIẾT KIỆM 50%

500.000 VND

ĐẶT MUA

 • Mở hạn chế toàn bộ các bài giảng Hán ngữ, Boya, 301.
 • Thời gian sử dụng: Không hạn chế
 • Được giáo viên hỗ trợ trực tuyến
 • Cung cấp tài liệu học miễn phí