• Giới thiệu YCT (Cấp độ 1)
   YCT (Mức 1) tổng cộng 35 câu hỏi được chia thành hai phần:
   1. Nghe (20 câu hỏi, khoảng 10 phút)
   2. Đọc (15 câu hỏi, 17 phút)
   Sau khi nghe, có 3 phút để điền vào phiếu trả lời.
   Toàn bộ bài thi trong khoảng 35 phút (trong đó có 5 phút để thí sinh điền thông tin cá nhân)
   YCT (Cấp độ 1) kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Trung hàng ngày của thí sinh. Ứng viên vượt qua YCT 1 có thể hiểu và sử dụng các từ và câu tiếng Trung thông dụng nhất, với khả năng học thêm tiếng Trung.
  YCT 2