• Tổng hợp các đề thi thử Online HSk 1, HSK2, HSK 3, HSK4, Hsk5 và Hsk6 miễn phí tại Chinesetest

  • Nội dung thi HSK (Cấp độ 6)

   HSK 6 có tổng cộng 101 câu hỏi, được chia thành 3 phần: Nghe, Đọc và Viết.
   + Phần Nghe: gồm 50 câu chia làm 3 phần (phần 1= 15 câu, phần 2 = 15 câu, phần 3 = 20 câu). Thời gian thi khoảng 35 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Đọc: gồm 50 câu chia làm 4 phần (phần 1= 10 câu, phần 2 = 10 câu, phần 3 = 10, phần 4 = 20). Thời gian thi 50 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Viết: gồm 1 câu.Thời gian thi 45 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   Có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 135 phút.
   Thí sinh đã vượt qua kỳ thi HSK (Cấp độ 6) có thể dễ dàng hiểu thông tin họ nghe hoặc đọc bằng tiếng Trung và có thể diễn đạt thành thạo ý kiến của bạn bằng tiếng Trung dưới dạng văn bản.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 6. Tất cả các từ vựng HSK 6 có trong các bộ đề này.
  Đề thi thử HSK 5