• Tổng hợp các đề thi thử Online HSk 1, HSK2, HSK 3, HSK4, Hsk5 và Hsk6 miễn phí tại Chinesetest

  • Nội dung thi HSK (Cấp độ 5)

   HSK 5 có tổng cộng 100 câu hỏi, được chia thành 3 phần: Nghe, Đọc và Viết.
   + Phần Nghe: gồm 45 câu chia làm 2 phần (phần 1= 20 câu, phần 2 = 25 câu). Thời gian thi khoảng 30 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Đọc: gồm 45 câu chia làm 3 phần (phần 1= 15 câu, phần 2 = 10 câu, phần 3 = 20). Thời gian thi 45 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Viết: gồm 10 câu chia làm 2 phần (phần 1= 8 câu/40 điểm , phần 2 = 2 câu/60 điểm).Thời gian thi 15 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   Có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 125 phút.
   Thí sinh vượt qua HSK (Cấp độ 5) có thể đọc báo, tạp chí xem các chương trình phim, truyền hình Trung Quốc, và có thể đưa ra một bài phát biểu hoàn chỉnh hơn bằng tiếng Trung.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 5. Tất cả các từ vựng HSK 5 có trong các bộ đề này.
  Đề thi thử HSK 4Đề thi thử HSK 6