• Nội dung thi HSK (Cấp độ 4)

   HSK 4 có tổng cộng 100 câu hỏi, được chia thành 3 phần: Nghe, Đọc và Viết.
   + Phần Nghe: gồm 45 câu chia làm 3 phần (phần 1 có 10 câu, phần 2 có 15 câu, phần 3 có 20 câu). Thời gian thi khoảng 30 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Đọc: gồm 40 câu chia làm 3 phần (phần 1 có 10 câu, phần 2 có 10 câu, phần 3 có 20 câu). Thời gian thi 40 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Viết: gồm 15 câu chia làm 2 phần (phần 1= 10 câu/40 điểm, phần 2 = 5 câu/60 điểm).Thời gian thi 25 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   Có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 100 phút.
   Thí sinh đã vượt qua kỳ thi HSK (Cấp độ 4) có thể sử dụng tiếng Trung để thảo luận các chủ đề trong nhiều lĩnh vực hơn và giao tiếp thành thạo với người bản ngữ Trung Quốc.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 4. Tất cả các từ vựng HSK 4 có trong các bộ đề này.
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 4
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 5
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 6
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 7
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 8
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 9
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 10
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 11
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 12
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 4: Đề thi thử bộ 14
    Hạn chế Chưa đăng ký !
  Đề thi thử HSK 3Đề thi thử HSK 5