Tiếng Trung Trẻ em
  • Các học viên đã ghi danh: 3
  • Các học viên đã ghi danh: 3
Hán ngữ 6 Quyển
  • Các học viên đã ghi danh: 2018
  • Các học viên đã ghi danh: 2018
301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
  • Các học viên đã ghi danh: 23407
  • Các học viên đã ghi danh: 23407
Hsk Online
  • Các học viên đã ghi danh: 8933
  • Các học viên đã ghi danh: 8933
Phòng học trực tuyến
Sau khi đăng nhập, nhấp vào phòng của giáo viên mà Bạn đã đăng ký, sau đó chọn phòng Meet hoặc Online