Hướng dẫn Học và Ôn tập

Hướng dẫn Học và Ôn tập

Hướng dẫn Học và Ôn tập

Number of replies: 6
Đang cập nhật
In reply to First post

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Hoàng Linh -
In reply to Hoàng Linh

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
câu 53 của bộ 1 đề hsk2 bị sai đáp án
In reply to Thành Lê

Trả lời: Báo cáo Đề thi lỗi nhận phần thưởng!

Bởi Thành Lê -
bộ đề 3 của hsk2 có 3c bị lỗi:
c28 phần nghe hỏi điện thoại ở đâu? nhưng đáp án ko lq là bị bệnh rồi??
c35 đáp án đúng nhưng lời giải sai
c51 đáp án sai