Kỳ thi năng lực Hán Ngữ, viết tắt là HSK, là một bài thi tiêu chuẩn duy nhất đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài mà không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài (Wikipedia)
Đề thi thử HSK
Đề thi thử YCT
  • Các học viên đã ghi danh: 10612
  • Các học viên đã ghi danh: 10612
Đề thi thử BCT
  • Các học viên đã ghi danh: 650
  • Các học viên đã ghi danh: 650
Đề thi thử HSKK
  • Các học viên đã ghi danh: 13238
  • Các học viên đã ghi danh: 13238